وب سایت مبادله کالا و خدمات تهاتر

طراحی و توسعه داده شده با nodejs و react.js

زمان اجرا: تیر ماه 98

مشاهده پروژه

وب سایت گردشگری و بوم گردی چانتا

طراحی و توسعه داده شده با nodejs و react.js

زمان اجرا: خرداد ماه 98

مشاهده پروژه

وب سایت فروش اینترنتی میوه و تره بار(میوولاین)

کارفرما: مجموعه میوولاین در شهر قم

آدرس وب سایت

زمان اجرا: آذر و دی ماه 97

مشاهده پروژه

وب سایت قیمت آنلاین ارز و طلا

 کارفرما:شرکت و صرافی paraticدر کشور ترکیه

آدرس وب سایت

زمان اجرا: آبان و آذر ماه 97

مشاهده پروژه

اپلیکیشن موبایل گردشگری و بوم گردی چانتا

طراحی و توسعه داده شده با nodejs و react Native

زمان اجرا: خرداد ماه 98

مشاهده پروژه

اپلیکیشن موبایل فروش اینترنتی میوه و تره بار (میوولاین)

کارفرما:مجموعه میوولاین در شهر قم

آدرس اپلیکیشن موبایل : با نام میوولاین در کافه بازار، سیب اپ و اناردونی

زمان اجرا: آذر و دی ماه 97

مشاهده پروژه

اپلیکیشن گردشگری منطقه آزاد ارس

کارفرما:سازمان منطقه آزاد ارس

 

زمان اجرا: خرداد ماه 98

مشاهده پروژه

لوگو سامانه هوشمند مدیریت مدارس آرکاد

کارفرما: شرکت بهین فناوران آرکا

زمان اجرا: خرداد ماه 98

مشاهده پروژه

لوگو دورهمی استارتاپی اینوتاک

کارفرما: دورهمی اینوتاک مرکز نوآوری دانشگاه تبریز

 

زمان اجرا: آذرماه 97

مشاهده پروژه

لوگو مجموعه میوولاین

کارفرما : مجموعه میوه و تره بار میوولاین

زمان اجرا: آذر و دی ماه 97

مشاهده پروژه