اپلیکیشن منطقه آزاد ارس

اپلیکیشن همراه ارس یک طرح جامع گردشگری با هدف راهنمایی گردشگران و مسافران و معرفی هر چه بهتر امکانات و توانمندی های بلقوه موجود در منطقه آزاد ارس می باشد

این اپلیکیشن علاوه بر اطلاعات مکانی توضیحات دقیقی از تمامی بناهای تاریخی، تفریحی، گردشگری، خدماتی و حمل و نقل را در سطح شهر ارائه می دهد