بعد از شنیدن داستان ایده و کسب و کار شما، چرایی و چگونگی مدل کسب و کار شما را با بررسی رقبا و بازار هدف مناسب، مشخص می کنیم

دست آورد شما

تحلیل و امکان سنجی طرح و ایده
تحقیق بازار
طرح کسب و کار
ارزیابی رقبا
استخراج امکانات و ویژگی ها

برای چه کسانی مناسب است ؟

تیم هایی که راه اندازی استارتاپ جدیدی را در ذهن دارند
کسب و کارهای سنتی که قصد ورود به بازار فروش آنلاین را دارند
کارآفرین ها و سرمایه گذاران با هدف راه اندازی کسب و کار آنلاین جدید
کسب و کارهای فعالی که قصد بهینه سازی و طراحی مجدد کسب و کار خود را دارند

1

تحلیل و امکان سنجی ایده

2

بررسی بازار و رقبا

3

طرح و مدل کسب و کار

4

نقشه راه اولیه